Parkeeronderzoek

Parkeeronderzoek geeft inzicht in actuele verkeerssituatie

Wil je inzicht verkrijgen in de actuele verkeerssituatie? Bij het uitvoeren van een parkeeronderzoek worden er verschillende facetten meegenomen. Dit leidt tot een betrouwbaar en totaal beeld van de situatie. Op basis daarvan kunnen er concrete en gegronde beslissingen worden genomen. Om te bepalen of er veranderingen moeten plaatsvinden op het gebied van de parkeer situatie kan een parkeeronderzoek dus antwoord geven. Verder kunnen er argumenten voortkomen uit het onderzoek om aanpassingen te maken. Afhankelijk van de vraagstelling zal ik bekijken welke onderzoeksmethodes het beste kunnen worden ingezet. Voor de hand liggend bij een parkeeronderzoek is het uitvoeren van een parkeerdrukmeting. Daarnaast kunnen ook de motieven van parkeerder aan het licht komen in het verkeersonderzoek. Meer weten over mijn werkwijze? Bel dan naar 06 15 09 16 68 of stuur een mail naar Johan@dejongciviel.nl.

parkeeronderzoek
parkeeronderzoek

Werkwijze bij een parkeeronderzoek

Wat is het onderzoeksgebied waar het parkeeronderzoek wordt uitgevoerd? Dit wil ik eerst goed in kaart brengen zodat er geen factoren gemist worden. Ik heb inmiddels ruim zeven jaar ervaring met het tekenprogramma AutoCAD waarmee ik een parkeergebied in kaart breng. Vervolgens ga ik het gebied inventariseren en bekijk ik hoeveel parkeerplaatsen er zijn en welke kenmerken deze hebben. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de verdeling van blauwe zones. Daarna bereid ik alle metingen zorgvuldig voor en zorg ik ervoor dat alle meetapparatuur aanwezig is. Zodra het onderzoek is uitgevoerd presenteer ik deze in een overzichtelijk onderzoeksrapport van de parkeersituatie. Hierbij geef ik aan wat de praktische implicaties zijn en welke concrete stappen er genomen kunnen worden. Wil je ook praktisch advies ontvangen na de uitvoering van een parkeeronderzoek? Bel mij dan even op: 06 15 09 16 68.

Parkeeronderzoek en andere projecten in de Civiele Techniek

Naast parkeeronderzoek voer ik ook andere projecten uit op het gebied van Civiele Techniek. Heb jij een klein of middelgroot project met wegenbouw, waterbouw of riolering in de werkvoorbereiding en moet het snel klaar zijn? Dan ondersteun ik je graag met tekenwerk en het schrijven van bestekken. Verder werk ik met ‘Dynamic Blocks’ wat een nieuwe slimme manier van werken is. Hiermee kan ik dezelfde handelingen snel achter elkaar programmeren zodat jouw tekenwerk snel klaar is. Wil je met mij samenwerken? Neem contact met mij op door te mailen naar Johan@dejongciviel.nl. Ik kijk uit naar een positieve samenwerking!

Contact

Mail: Johan@dejongciviel.nl
Telefoon: 06 15 09 16 68
Adres: Bosweg 27, 3356 MR Papendrecht
KvK: 66686229

© De Jong Civiel